SESSION #3

inviting Chad McCullough

Chad McCullough (Chicago, USA) is een zeldzame instrumentalist die elke noot laat klinken alsof hij een diepere betekenis heeft. Hij toerde uitgebreid als pianist en trompettist in het Glenn Miller Orchestra en als bandleider heeft hij met zijn verschillende bands opgetreden op festivals over de hele wereld.

© foto: Sander Blok

STEVEN CASSIERS SESSION #3: international collab

Steven werkt voor zijn derde sessie samen met Chicago based toptrompettist Chad McCullough. Geprezen voor zijn solos of mercurial poetry and high craft(Chicago Tribune).


De STEVEN CASSIERS SESSION #3 resulteert in een jazztrio met de virtuoos Bram Weijters op piano.


Dit alles smaakvol in beeld gebracht door Sander Blok en te bekijken via het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van Steven.

#StevenCassiersSessions

"I had the honor of running a session with Chad McCullough who came over to my humble place for a little while. Watch the first video of this session here." 


-Steven Cassiers on