cultuur als lijm voor een sociale gemeenschap

freelance cultuur- en podiumconsulent

© foto: David Legrève

✓ freelance
✓ opstart en/of bijsturen:
-  visie cultuurbeleid
-  missie lokale besturen inzake cultuur
- podiumprogrammatie
✓ subsidiedossiers kunst & cultuursector
✓ begeleiding productionele/technische culturele werking

© foto: Freddy Bellis